Als goudsmid hecht ik er aan op een verantwoorde manier met goud om te gaan. Dat klinkt gemakkelijk, maar is best lastig. Vragen als: wordt het goud verantwoord geproduceerd? Zijn er geen kinderen aan het werk? Krijgen de delvers fatsoenlijk betaald? Wordt er goed gelet op gevolgen voor milieu en lokale leefomgeving? Complexe vraagstukken om in je eentje aan te pakken. Daarom heb ik de gedragscode ondertekend die het Nederlands Gilde van Goudsmeden voor haar leden heeft opgesteld en geef ik op die manier aan dat ik achter het Convenant Verantwoord Goud sta, dat is opgesteld om toe te werken naar een transparante branche waarin het gebruik van goud uit verantwoorde bronnen gestimuleerd wordt. Meer informatie vind je op de website van het Nederlands Gilde van Goudsmeden www.meestergoudsmeden.nl of op de website van het IMVO, een brede coalitie van bedrijven en organisaties in de Nederlandse goudsector www.imvoconvenanten.nl/nl/goud